3 listopada 2010

Grupowa Edycja Słowników opisów towarów

Słowniki opisu towarów to bardzo wygodne narzędzie do obsługi specyfikacji, tabelek z właściwościami. Słowniki umożliwiają również porównywanie towarów przez klientów w masce sklepu. Do tej pory jednak słowniki trzeba było zarządzać poprzez edycję towaru. Teraz uległo to zmianom.

Po pierwsze, dodaliśmy obsługę słowników do API. Pojawiły się zmiany:

 • API Dictionaries - API do słowników
 • API setProducts - zmiana do bramki pozwalająca na przypisywanie słowników do towarów

Oprócz bramki API, pojawiła się możliwość bardzo wygodnej edycji poprzez znane już narzędzie Grupowej Edycji (Pic. 1). Dzięki niej można:

 • przypisać rodzaj słownika i przy okazji ustawić wspólne elementy dla wszystkich zaznaczonych towarów (Pic. 2)
 • usunąć przypisane słowniki i wszystkie przypisane dane
 • dodać element słownika (do wszystkich zaznaczonych towarów bez względu na to czy był on już przypisany, Pic. 3 i Pic. 4)
 • usunąć element słownika (ze wszystkich zaznaczonych towarów bez względu na to czy jest przypisany, ze wszystkich przypisanych elementów, Pic. 5)
 • wyczyścić element słownika (dla wybranego elementu np. Autor można usunąć wszystkie wartości ze wszystkich towarów).

Przy okazji tych zmian, uległy zmianom działanie słowników. Zniknęło typ elementu obowiązkowy. Teraz wszystkie elementy są opcjonalne, co zwiększa wygodę edycji grupowej. Dodatkowo wprowadziliśmy mechanizmy automatycznego rozszerzania słownika. Dzięki temu jeżeli słownik np. "Książki" nie ma elementu "Autor", dodając jakiegokolwiek autora do towaru korzystającego ze słownika "Książki", słownik ten zostanie od razu rozszerzony o możliwość dodawania takiego elementu. Dzięki temu nie muszą Państwo przerywać Edycji Grupowej i dokonywać zmian w budowie danego słownika.

 • Pic. 1 - Operacje Grupowej Edycji dla Słowników
 • Pic. 2 - Już przy przypisywaniu słownika można ustawić elementy wspólne dla zaznaczonych towarów
 • Pic. 3 - Przy dodawaniu elementu do słownika, wybieramy element. Jeżeli go nie ma w definicji słownika, słownik zostanie automatycznie rozszerzony o ten element.
 • Pic. 4 - Przykład użycia ustawiania elementu słownika. Dla wybranych książek został przypisany autor (element słownika "Książka")
 • Pic. 5 - Przy usuwaniu elementów słownika zadbaliśmy o wygodę. Dlatego system pokazuję sumę zbiorów ustawionych elementów i pozwala usunąć wiele elementów na raz.