20 grudnia 2019

Gospodarka odpadami w Polsce i za granicą – co trzeba wiedzieć?

Prowadząc sprzedaż online, musisz pamiętać, że podlega ona tym samym aktom prawnym, co każda inna działalność - nie tylko na terenie Polski, lecz także w każdym innym kraju, do którego sprzedajesz swoje towary. Niejednokrotnie wiąże się to z określonymi regulacjami, jak na przykład te dotyczące podmiotów sprzedających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Dowiedz się, na co zwracać uwagę, żeby uniknąć kar i odpowiedzialności!

gospodarka odpadami

Każdy sklep internetowy generuje odpady: nie tylko opakowania po produktach, lecz także inne materiały: folie ochronne, kartony zbiorcze itp. Warto pamiętać, że każdy kraj posiada własne regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami. Jeżeli prowadzisz sprzedaż na jego terenie, musisz się do nich dostosować. Chcesz poznać przepisy dotyczące odzysku opakowań oraz gospodarki odpadami na terenie Polski i Niemiec?