Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell Shop

Dotacje od PARP na e-biznes

<p>PARP w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zwiększył pule na dotacje do 123 milionów złotych. </p><p>&nbsp;Informuje o tym dziesiejsza Gazeta Prawna: &quot;Jak dowiedziała się GP, PARP w ostatniej chwili zdecydowała się na wprowadzenie istotnych zmian. Pula środków w konkursie w Działaniu 8.1 zostanie dwukrotnie zwiększona, do 123 mln zł. (..) W ramach Działania 8.1 firmy będą mogły dostać wsparcie na rozwinięcie swojej działalności w internecie i świadczenie e-usług.&quot;</p><p>&nbsp;Na stronach PARP czytamy, że: </p><p>&quot;<strong>W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów</strong> mających na celu świadczenie e-usług lub wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Projekty będą mogły być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest stworzenie i świadczenie przynajmniej jednej e-usługi.<br /> <br /> <strong>Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:</strong><br /> O wsparcie w ramach Działania 8.1 będą mogli ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną &ndash; miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy prowadzą działalność gospodarczą <strong>nie dłużej niż 1 rok licząc od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo Ewidencji Działalności Gospodarczej</strong>.&quot;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Radzimy:</strong></p><p>- <u>Prawdopodobnie </u>o&nbsp; przydzieleniu dotacji będzie decydowała kolejność zgłoszeń, więc czasu nie ma wiele. Warto zgłosić się do lokalnej firmy zajmującej się pozyskiwaniem środków z UE i z nią współpracować. Szkoda żeby wniosek odpadł z powodów formalnych. Rozliczenia z taka firmą są zwykle bezgotówkowe i objęte dofinansowaniem.</p><p>&nbsp;-Wszelkim firmom, które wystąpią o dofinansowanie pomożemy w miarę naszych możliwości w opisie produktów i usług, które u nas zamówią, żeby to nie budziło wątpliwości.</p><p>- Na co można przeznaczyć dotację: nowy design strony, przygotowanie nowego sklepu lub hurtowni internetowej przy już&nbsp; istniejącym sklepie, zakup programu IAI-ShopBridge.com, przejście na własny serwer dedykowany i wpisanie na przykład rocznej opłaty za niego (koszt co najmniej 10 000 złotych netto)</p><p>&nbsp;</p><p>Wszelkie pytania odnośnie naszej prosimy kierować w komunikatach. Pytanie odnośnie dofinansowania, prosimy kierować do PARP lub firm specjalizujących się w pozyskiwaniu funduszy z UE.<br /></p><p>&nbsp;</p><p>Więcej informacji:</p><p><a href="http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/33068,123_mln_zl_na_e_inwestycje.html" target="_blank"><u><strong>http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/33068,123_mln_zl_na_e_inwestycje.html</strong></u></a> </p><p><a href="http://parp.gov.pl/index/more/5079" target="_blank"><u><strong>http://parp.gov.pl/index/more/5079</strong></u></a> </p><p><a href="http://www.parp.gov.pl/index/index/745" target="_blank"><u><strong>http://www.parp.gov.pl/index/index/745</strong></u></a> <br /></p><p>&nbsp;</p>