Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell Shop

API IAI-Shop.com - bramka do sterowania kursami walut

W związku z niedawnym [/pr-press-release.phtml?id=1235324782 rozszerzeniem listy walut] dostępnych w panelu administracyjnym udostępniliśmy również bramkę API do sterowania ich kursami.

Dla wielu udostępnionych w panelu walut dostępny jest automatyczny tryb wyliczania, który codziennie aktualizuje kurs na podstawie danych z Narodowego Banku Polskiego (dla PLN), Europejskiego Banku Centralnego (dla EUR) oraz Bank of England (dla GPB). Jeśli główną walutą rozliczeniową jest PLN to zdecydowana większość walut posiada tryb automatyczny. Dla EUR oraz GBP natomiast obsługiwane są te waluty, które są najbardziej istotne w prowadzeniu sprzedaży na obce rynki.

Przy pomocy nowej bramki API-Currencies można zautomatyzować zarządzanie kursami walut bez względu na to, która z nich jest walutą główną panelu. Opis szczegółowy i sposób przekazywania danych znajdziesz w Dokumentacji API.