Bramka Set Sizes

Bramka służy do tworzenia, kasowania lub edycji rozmiarów. W wyniku zwracana jest lista rozmiarów i kod operacji.