Bramka Packages

Bramka Packages służy do zarządzania paczkami przypisanymi do zamówienia. Pozwala na pobieranie listy paczek przypisanych do zamówienia, dodawanie nowych paczek do zamówienia oraz edycji przypisanych już wcześniej paczek do zamówienia.