Bramka Menu

Bramka Menu służy do zarządzania elementami poszczególnych menu w panelu administracyjnym IAI-Shop.com.