Bramka Get Traits

Bramka Get Traits służy do pobierania informacji o cechach i grupach cech dostępnych w panelu administracyjnym IAI-Shop.com.