Bramka Get Series

Bramka Get Series służy do pobierania informacji o seriach dostępnych w panelu administracyjnym IAI-Shop.com.