Bramka Get Id By Sizecode

Bramka Get Id By Size Code służy do pobierania informacji o identyfikatorach produktów, identyfikatorach i nazwach rozmiarów na podstawie podanych w żądaniu kodów zewnętrznego systemu produktów.