Bramka Client Tags

Bramka służy do zarządzania tagami klientów sklepu. Za jej pomocą możliwe jest pobranie oraz modyfikacja tagów klienta sklepu.