Bramka Products

Bramka zwraca listę towarów, które sklep przekazał do magazynu firmy fulfillmentowej, ich stany magazynowe i opisy.