Bramka Orders

Bramka pozwala na pobieranie listy zamówień oraz ich procesowania m.in. przyjmowanie do realizacji i odrzucanie.