Bramka Events

Bramka zwraca listę zdarzeń w sklepie, które są kierowane do obsłużenia przez firmę fulfillmentową.