Bramka Authenticate
Bramka służąca do autoryzacji dostępu do CustomerAPI-ICDF. Bramka generuje klucz sesji [sessionKey], którym należy uwierzytelniać się do wszystkich pozostałych bramkek CustomerAPI-ICDF.