Bramka Clients

Dodaje nowych i edytuje istniejących klientów oraz dodaje, edytuje i usuwa ich adresy dostaw.