Jak skonfigurować strony powitalne w sklepie?

Wystarczy skorzystać z funkcji Zarządzanie stronami powitalnymi, która służy do zarządzania stronami wejściowymi. Istnieje możliwość ustawienia konkretnej strony, przez którą każdy klient będzie musiał przejść zanim trafi na stronę główną. Strona powitalna może zawierać oświadczenie o pełnoletniości, wymóg logowania lub też być po prostu efektowną prezentacją flashową. By stworzyć stronę, kliknij Dodaj stronę w górnym pasku - wyświetli się formularz ustawień strony (opisany osobno).

Lista wszystkich utworzonych stron powitalnych ma postać tabeli (siatki). Tabelę tworzą nazwy stron powitalnych (wiersze) oraz nazwy sklepów (kolumny). Dla każdego ze sklepów możesz wybrać jedną dowolną stronę powitalną. Ta sama strona może występować w kilku sklepach. Wyboru dokonujesz przez oznaczenie pola znajdującego się na przecięciu kolumny sklepu oraz wiersza strony powitalnej. By wyłączyć stronę powitalną, oznacz pole w ostatnim wierszu Bez strony powitalnej. Kolumna Operacje pozwala na modyfikację strony, podgląd jej wyglądu lub usunięcie (o ile nie jest aktualnie wykorzystywana).

Poprawne ustawianie stron powitalnych to zaledwie dwie operacje:

  • dodajesz nową lub wybierasz wcześniej przygotowaną stronę powitalną dla swego sklepu (lub sklepów),
  • naciskasz Zapisz ustawienia stron.

O przebiegu operacji (poprawny/błędny) poinformuje Cię komunikat na stronie.

W przypadku, gdy w sklepie nie jest ustawiona żadna strona powitalna, system tworzy skrót - przy wejściu do sklepu pomija się stronę index.php i trafia bezpośrednio na main.php. Dzięki temu eliminuje się jedno przekierowanie, które może pogarszać PageRank strony głównej lub utrudniać jego śledzenie.

Jak zablokować dostęp i ukryć sklep?

W celu zablokowania dostępu do strony sklepu i ukrycia go przed klientami wykonaj następujące operacje:

1. W zakładce MODERACJA / Zarządzanie stronami powitalnymi utwórz własną stronę lub skorzystaj z gotowego szablonu. Wszystkie wprowadzane zmiany w tej zakładce zawsze potwierdzaj kliknięciem Zapisz ustawienia strony.

2. W zakładce MODERACJA / Zarządzanie zachowaniem sklepu wybierz opcję Kontrola dostępu do strony. Wyświetli się lista możliwych opcji dotyczących udostępniania strony sklepu z wykorzystaniem strony powitalnej. Wybierz odpowiadającą Ci opcję i zapisz zmiany.

Czy mogę całkowicie wyłączyć stronę powitalną?

Tak. Udaj się do MODERACJA / Zarządzanie zachowaniem sklepu i wybierz opcję Kontrola dostępu do strony. Wybierz opcję wszystkim i bez przekierowania na stronę powitalną.

Do czego służy Zarządzanie stronami powitalnymi?

Ten dział pozwala na edycję i kompozycję strony powitalnej aktywowanej w momencie wywołania adresu sklepu. Formularz składa się z części pozwalających na wprowadzanie elementów tekstowych, graficznych oraz przywrócić ostatnio aktywną wersję strony.

Procesy wprowadzania zmian oraz rejestrowania na stronie są oddzielone. Każda wprowadzana zmiana, która ma mieć odzwierciedlenie na stronie, musi zostać zachowana przez kliknięcie na przycisk Zapisz.

Zapisanie zmian nie oznacza, że zmiany będą od razu widoczne na stronie. Dzięki temu możesz wielokrotnie zapisywać zmiany, dopracowując stronę powitalną, a jednocześnie zabezpieczając się przed utratą danych. Strona powitalna z wprowadzonymi zmianami będzie wyświetlana w sklepie dopiero po wykonaniu operacji Zapisz ustawienia stron na liście wszystkich stron powitalnych.

Edycja strony powitalnej podzielona jest na części odpowiadające strukturze dokumentu HTML, gdzie możesz wprowadzać Tytuł, Słowa kluczowe, Opis, Znaczniki, Style oraz właściwą Treść. Jeśli nie jesteś pewien rezultatów, to przed opublikowaniem skorzystaj z opcji Podgląd, która pozwoli Ci zobaczyć efekty wprowadzonych zmian bez permanentnej zmiany bieżącej wersji strony powitalnej.