Bramka Stocks Documents

Bramka służąca do wykonywania operacji związanych z dokumentami magazynowymi. Metoda #addProducts została zastąpiona metodą #addProductsToDocument. Metoda #getOpen została zastąpiona metodą #getOpenedDocumentsList. Metoda #getProducts została zastąpiona metodą #getProductsFromDocument. Zastąpione metody zostaną wkrótce usunięte.