Skuteczna strategia rozwoju IAI S.A.

Poznaj nasze plany na przyszłość i daj się przekonać, aby w nie zainwestować.

Zarząd Spółki ma sprecyzowaną strategię rozwoju, której realizacja ma znacząco zwiększyć wartość IAI. Plany rozwojowe są systematycznie weryfikowane i dostosowywane do dynamicznie zmieniającej się sytuacji.

W Spółce nieustająco trwają prace nad nowymi funkcjonalnościami i usprawnieniami IAI-Shop.com oraz nad dodatkowymi aplikacjami. Intensywne i skuteczne prace R&D zapewniają IAI znaczną przewagę nad konkurencją.

Zwiększenie zasięgu w Polsce

Spółka przewiduje, że w perspektywie 5 lat w Polsce będzie obsługiwała co najmniej 4000 sklepów. Taka liczba powinna przełożyć się na 50% udział w e-handlu.

IAI już od kilku lat jest doceniana przez klientów - dysponuje obszernym portfolio klientów abonamentowych, które dynamicznie się powiększa. Oferując najlepsze rozwiązanie na rynku, które jest stale rozwijane, Spółka wyprzedza konkurencję. Dzięki efektowi skali, który zachodzi w kwestii gospodarowania kosztami przy świadczeniu usługi SaaS, cena usługi może być bardzo niska.

Szeroki zakres zastosowań IAI-Shop.com pozwala pozyskiwać klientów z każdej branży i każdej wielkości. Spółka systematycznie odnotowuje wzrost zamówień na kolejne sklepy i zwiększa nakłady na marketing, aby utrzymać tę tendencję.

Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań również sprzyja pozytywnemu rozgłosowi wokół IAI-Shop.com.

Ekspansja zagraniczna

Intencją Spółki jest dostosowanie doświadczenia - zdobytego przez pięć lat działalności w Polsce know-how o prowadzeniu firmy w oparciu o modele SAAS i Agile - do specyfiki rynków zagranicznych. Centrum rozwoju technologicznego pozostanie w Polsce. Polska nadal będzie obsługiwana przez Spółkę bezpośrednio. To zapewni dostęp do informacji z rynku i pozwoli koordynować spójny rozwój systemu na wszystkich rynkach.

Model ekspansji na rynki zagraniczne opiera się na stworzeniu grupy spółek zależnych na każdym rynku. Ze względu na bariery językowe oraz kulturowe, w każdym kraju Spółka chce znaleźć partnera. Udziałowcami spółek będą lokalni partnerzy, znający realia rynku internetowego w danym kraju, oraz IAI. Lokalni partnerzy wnosić będą kapitał potrzebny na działalność operacyjną spółki-córki oraz wiedzę o lokalnym rynku, a Spółka będzie wnosić markę, know-how z zakresu prowadzenia firmy oraz technologię. Za działalność operacyjną na danym rynku odpowiadać będą partnerzy lokalni, Spółka skupi się na działalności kontrolnej i doradczej oraz na rozwoju technologii. Spółka planuje sfinansować przedmiotową inwestycję ze środków pozyskanych z emisji akcji serii C.

Replikacja genów IAI - Schematyczne ujęcie modelu ekspansji zagranicznej IAI S.A.

W założeniu każda ze spółek zależnych będzie firmą kontrolowaną przez Spółkę, jednak nie będzie zależna od pozostałych spółek zależnych z innych krajów. Dzięki temu ewentualne niepowodzenie jednej spółki nie pociągnie za sobą kłopotów wszystkich. Z drugiej strony sukces każdej pojedynczej spółki córki będzie podnosił wartość całej grupy, której najważniejszą i centralną częścią będzie IAI S.A. w Polsce.

Korzyści ekonomiczne płynące ze spółek zależnych będą czerpane w ramach opłat za prace serwisowe, jakie ośrodek centralny będzie wykonywał na ich rzecz, oraz z dywidend. W ten sposób zostanie zabezpieczone bieżące finansowanie rozwoju systemu, a zyski będą przekazywane do IAI S.A., wpływając korzystnie na jej wyniki finansowe.

Celem Spółki jest założenie do końca 2011 co najmniej trzech zagranicznych spółek, które - w perspektywie maksymalnie czterech lat - mają stać się rentowne. Cel czterech lat został wyznaczony w oparciu o własne doświadczenia i historię Spółki. W perspektywie sześciu lat Spółka chce mieć podmioty zależne w większości krajów Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności Spółka będzie poszukiwała partnerów na największych rynkach europejskich, czyli w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji. Jednak zauważalne duże zainteresowanie usługami Spółki w różnych krajach europejskich powoduje, że nie wyklucza się wcześniejszego otworzenia spółek-córek także tamże. Na chwilę obecną priorytetem pozostają jednak trzy największe, wymienione wyżej rynki.