Struktua akcjonariatu IAI S.A.

Przedstawiamy liczbę oraz serie akcji IAI S.A.

Aktualna struktura Akcjonariatu IAI Spółka Akcyjna przedstawia się następująco:


W wyniku podpisanej umowy inwestycyjnej pomiędzy Akcjonariuszami, Spółką i Funduszem MCI.EuroVentures prowadzona jest procedura delistingu Spółki. 12 lutego 2019 roku na 7 posiedzeniu Komicja Nadzoru Finansowego jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółce IAI S.A. z dniem 5 marca 2019 roku.

Struktura udziałów w kapitale zakładowym i głosów na WZA (stan na 14 lutego 2019 r.)

Łączna liczba akcji Udział Procentowy
IdoSell sp. z o. o. 7 484 502 91,76%
IAI S.A. (po skupie akcji własnych) 671 733 8,24%
Razem 8 156 235 100,00%