Władze: Zarząd i Rada nadzorcza

Poznaj osoby odpowiedzialne za podejmowanie strategicznych decyzji w IdoSell sp. z o. o.

Zarząd IAI S.A.

Zarząd IAI S.A.

  • Paweł Fornalski - Founder & CEO IAI S.A.

Paweł Fornalski, Prezes Zarządu (Founder & CEO) - W firmę zaangażowany jest od pierwszego dnia. Wcześniej zajmował się programowaniem i tworzeniem systemów. To on w roku 2000 zaczął tworzyć sam platformę IdoSell Shop (dawniej IAI-Shop.com). Obecnie jest głównym strategiem produktowym. Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej. Prowadzi również poczytnego bloga o tematyce e-commerce oraz jest częstym prelegentem na konferencjach. Interesuje się historiami firm komputerowych oraz samej informatyki. W branży internetowej obecny od roku 1997. W międzyczasie był freelancerem i programistą. Zaczynał przygodę z komputerami w wieku 11 lat. Ukończył studia inżynierskie, magisterskie i doktoranckie na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej. Mieszka w Szczecinie. Jego pasja to kalistenika, strzelectwo dynamiczne i każdy możliwy rodzaj aktywnego sportu. Kontakt bezpośredni: pfornalski@iai-sa.com

  • Sebastian Muliński - Founder & COO, IAI S.A.

Sebastian Muliński, Wiceprezes Zarządu (Founder & COO) - Współtworzy firmę od jej samego początku. Magister kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalności Ekonometria Menadżerska, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Miłośnik ekonomii i rynków kapitałowych. Prywatnie trenuje siatkówkę. Kontakt bezpośredni: smulinski@iai-sa.com

Kamila Łozowska, Członek Zarządu (CFO) - pełni funkcję CFO w IAI S.A. od maja 2019 r. Przed dołączeniem do IAI S.A. zdobywała doświadczenie w duńskiej grupie 3Shape produkującej skanery dentystyczne na stanowisku Dyrektora Finansowego oraz Managera SSC (2013-2019), w szczecińskiej spółce Vobis zajmującej się sprzedażą sprzętu IT (2008-2013) oraz na stanowisku głównej księgowej w duńskich spółkach Sonion (produkcja części do aparatów słuchowych) oraz Netto (handel detaliczny). Studia wyższe ukończyła na Uniwersytecie Szczecińskim, następnie zdobyła uprawnienia zawodowe w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej i została wpisana na listę Biegłych Rewidentów. . Kontakt bezpośredni: klozowska@iai-sa.com

Rada nadzorcza IAI S.A.

  • Krzysztof Konopiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej. Posiada ponad 13 lat doświadczenia w finansach, bankowości, zarządzaniu ryzykiem i strukturyzowaniu transakcji. Jest ekspertem w obszarze usług finansowych, fintechu, rynku agro, usług dla służby zdrowia i e-commerce. Swoją drogę zawodową rozpoczynał w KPMG, w zespole przeprowadzającym audyty banków i instytucji finansowych. W latach 2004-2010 pracował w Departamencie Controllingu i Informacji Zarządczej mBank S.A. W roku 2010 dołączył do zespołu KGHM TFI S.A. jako Kontroler Finansowy. W latach 2011-2014 związany z PKO BP BANKOWY PTE S.A., w którym odpowiadał za pomiar i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym i operacyjnym oraz uczestniczył w pracach komitetu inwestycyjnego. Certyfikowany Financial Risk Manager (FRM), członek Global Association of Risk Professionals (GARP). Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości. Ukończył również kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych. W MCI jest zaangażowany w zarządzanie spółkami portfelowymi z MCI.EuroVentures oraz MCI.CreditVentures.
  • dr hab. Prof. US Dariusz Zarzecki - Wykształcenie: Politechnika Szczecińska (1982), doktorat - Uniwersytet Szczeciński (1989), habilitacja - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński (1999), obecnie Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Kierownik Zakładu Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe: Jest autorem licznych wycen przedsiębiorstw, w tym realizowanych na zlecenie Agencji Prywatyzacji, urzędów wojewódzkich, syndyków, sądów gospodarczych oraz prywatnych inwestorów. Opracował wiele strategii i studiów wykonalności, m.in. dotyczących dużych projektów w ramach SPO "Transport" realizowanych przez Zarząd Morskich Portów w Szczecinie i Świnoujściu SA oraz Urząd Morski w Szczecinie. Jest również wykonawcą i zarządzającym kilku dużych projektów współpracy europejskiej (Joint European Projects) finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ich łączna wartość wynosi około 1,5 mln Euro.
  • Piotr Fornalski - Magister inżynier, absolwent Politechniki Szczecińskiej na Wydziale Budowy Maszyn. Od roku 1997 związany z prywatnym biznesem, właściciel firmy. Posiada doskonałe kwalifikacje do zasiadania w radzie nadzorczej, mając zdany egzamin na członka rad nadzorczych skarbu Państwa, ukończoną Szkołę Dyrektorów, posiadając uprawnienia zarządcy nieruchomości. Piotr Fornalski jest ojcem Pawła Fornalskiego.
  • Łukasz Wierdak - Posiada 13-letnie doświadczenie zawodowe w branżach private equity oraz bankowości inwestycyjnej w Warszawie i Londynie, pracując dla uznanych instytucji, takich jak Citigroup, Penta Investments, CAG. Jest prowadzącym projekty inwestycyjne w funduszu MCI.EuroVentures. W trakcie pracy zawodowej był zaangażowany w ponad 20 projektów inwestycyjnych, zarówno po stronie buy-side jak i sell-side (w roli właściciela lub doradcy). Studiował Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej oraz Zarządzanie Międzynarodowe w ramach programu CEMS MIM w HEC Paris.
  • Piotr Popławski - Pełni funkcję Starszego Analityka Inwestycyjnego w Grupie MCI oraz członka Rad Nadzorczych spółek IAI S.A. oraz Netrisk Kft. Do grudnia 2018, członek Rad Nadzorczych spółek Dotpay Sp. z o.o. oraz eCard S.A. Przed dołączeniem do Grupy MCI zdobywał doświadczenie w wiodących polskich i międzynarodowych funduszach Private Equity oraz Venture Capital takich jak Innova Capital, SOSV, IdeaLab VC, gdzie realizował liczne projekty inwestycyjne. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Rachunkowośćm Zarządzanie oraz programu CEMS Master’s in International Management w Indian Institute of Management Calcutta. Stypendysta programu edukacyjnego Akademia Liderów Rynku Kapitałowego Fundacji im. Lesława Pagi.