Władze: Zarząd i Rada nadzorcza

Poznaj osoby odpowiedzialne za podejmowanie strategicznych decyzji w IAI S.A.

Zarząd IAI S.A.

  • Paweł Fornalski - Founder & CEO IAI S.A.

Paweł Fornalski, Prezes Zarządu (Founder & CEO) - W firmę zaangażowany jest od pierwszego dnia. Wcześniej zajmował się programowaniem i tworzeniem systemów. To on w roku 2000 zaczął tworzyć sam platformę IdoSell Shop (dawniej IAI-Shop.com). Obecnie jest głównym strategiem produktowym. Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej. Prowadzi również poczytnego bloga o tematyce e-commerce oraz jest częstym prelegentem na konferencjach. Interesuje się historiami firm komputerowych oraz samej informatyki. W branży internetowej obecny od roku 1997. W międzyczasie był freelancerem i programistą. Zaczynał przygodę z komputerami w wieku 11 lat. Ukończył studia inżynierskie, magisterskie i doktoranckie na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej. Mieszka w Szczecinie. Jego pasja to kalistenika, strzelectwo dynamiczne i każdy możliwy rodzaj aktywnego sportu. Kontakt bezpośredni: pfornalski@iai-sa.com

  • Sebastian Muliński - Founder & COO, IAI S.A.

Sebastian Muliński, Wiceprezes Zarządu (Founder & COO) - Współtworzy firmę od jej samego początku. Magister kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalności Ekonometria Menadżerska, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Miłośnik ekonomii i rynków kapitałowych. Prywatnie trenuje siatkówkę. Kontakt bezpośredni: smulinski@iai-sa.com

Rada nadzorcza IAI S.A.

  • Przewodniczący: dr hab. Prof. US Dariusz Zarzecki - Wykształcenie: Politechnika Szczecińska (1982), doktorat - Uniwersytet Szczeciński (1989), habilitacja - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński (1999), obecnie Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Kierownik Zakładu Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe: Jest autorem licznych wycen przedsiębiorstw, w tym realizowanych na zlecenie Agencji Prywatyzacji, urzędów wojewódzkich, syndyków, sądów gospodarczych oraz prywatnych inwestorów. Opracował wiele strategii i studiów wykonalności, m.in. dotyczących dużych projektów w ramach SPO "Transport" realizowanych przez Zarząd Morskich Portów w Szczecinie i Świnoujściu SA oraz Urząd Morski w Szczecinie. Jest również wykonawcą i zarządzającym kilku dużych projektów współpracy europejskiej (Joint European Projects) finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ich łączna wartość wynosi około 1,5 mln Euro.
  • Zbigniew Muliński - Doktor inżynier, absolwent Politechniki Szczecińskiej na Wydziale Chemii. Wiele lat związany ze pracą naukową, autor wielu cenionych publikacji z zakresu modelowania matematycznego. Od 2008 roku związany z biznesem, obecnie kieruje zespołem laboratoriów w firmie Polcargo International. Zbigniew Muliński jest ojcem Sebastiana Mulińskiego.
  • Piotr Fornalski - Magister inżynier, absolwent Politechniki Szczecińskiej na Wydziale Budowy Maszyn. Od roku 1997 związany z prywatnym biznesem, właściciel firmy. Posiada doskonałe kwalifikacje do zasiadania w radzie nadzorczej, mając zdany egzamin na członka rad nadzorczych skarbu Państwa, ukończoną Szkołę Dyrektorów, posiadając uprawnienia zarządcy nieruchomości. Piotr Fornalski jest ojcem Pawła Fornalskiego.
  • Marcin Koźlik - Absolwent Politechniki Szczecińskiej na Wydziale Informatyki specjalizacja: Systemy Oprogramowania. Właściciel firmy zajmującej się między innymi e-commerce i handlem w internecie. Wykwalifikowany do reorganizacji i zarządzania zasobami ludzkimi.
  • Tomasz Fornalski - Magister inżynier, absolwent Politechniki Szczecińskiej, na wydziale Automatyka i Robotyka. W przeszłości prezes klubu sportowego i przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Szczecina. Aktualnie pracuje również jako automatyk w japońskiej fabryce Opon Bridgestone. Od roku 2002 właściciel sklepu internetowego (www.sklephokejowy.com) opartego o IAI-Shop.com. Tomasz Fornalski jest bratem Pawła Fornalskiego.

Informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki:

  • Zbigniew Muliński jest ojcem Sebastiana Mulińskiego,
  • Piotr Fornalski jest ojcem Pawła Fornalskiego,
  • Tomasz Fornalski jest bratem Pawła Fornalskiego.