Zobacz Dokument Informacyjny IAI Spółka Akcyjna

Przeczytaj najważniejszy dokument stworzony przed debiutem IAI na New Connect

Każda spółka notowana na New Connect musi opublikować Dokument Informacyjny. Zawiera on najważniejsze informacje o spółce, które pozwalają ocenić inwestorom firmę przed zakupem akcji i ewentualną inwestycją.

Dokument zawiera podstawowe informacje, takie jak: historia firmy, jej sytuacja finansowa, plany inwestycyjne oraz cele emisji.

Nasz dokument informacyjny stworzyliśmy możliwie przejrzyście i czytelnie, tak żeby każdy łatwo zrozumiał na czym polega nasz biznes.

W związku z wprowadzeniem w 2016 roku do obrotu na NewConenct akcji Serii B przygotowaliśmy zupełnie nowy dokument, dokładnie opisujący sytuację rynkową IAI S.A. oraz dalsze plany i obszary rozwoju. Polecamy go lekturze. plik IAI S.A. Dokument Informacyjny akcji serii B

Pierwotny Dokument Informacyjny związany z wprowadzeniem do obrotu akcji serii C z 2009 roku: plik Dokument Informacyjny IAI S.A.