Dokumenty korporacyjne i rejestrowe

Tu znajdują się KRS, Regon, NIP

Dane rejestrowe:

Pełna nazwa: IAI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: IAI Spółka Akcyjna)
al. Piastów 30
71-064 Szczecin

Adres korespondencyjny:
al. Piastów 30
71-064 Szczecin

NIP: PL-5252767146
KRS: 0000751279
Regon: 381595506,
Kod LEI: 259400MTQ3WHJ6FY2652
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 820 000,00 złotych

Nr konta: 07 1140 1137 0000 4990 6300 1001 (mBank S.A.)
Dane do przelewów międzynarodowych:
BIC (Bank Identifier Code) / SWIFT: BREXPLPWMBK
IBAN: PL07114011370000499063001001