Dokumenty korporacyjne i rejestrowe IAI S.A.

Tu znajdują się KRS, Regon, NIP, Regulamin Rady Nadzorczej, Regulamin Zarządu oraz Statut IAI S.A.

Dane rejestrowe IAI S.A.:

Pełna nazwa: IAI Spółka Akcyjna
al. Piastów 30
PL-71-064 Szczecin

NIP: PL-8522470967
KRS: 0000325245
Regon: 320147706
Kod LEI: 259400XG4FIR9JC7AA42
Sąd Rejestrowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 815 623,50 złotych

Nr konta: 34 1940 1076 3004 8377 0000 0000 (Credit Agricole Bank Polska S.A.)
Dane do przelewów międzynarodowych:
BIC (Bank Identifier Code) / SWIFT: AGRIPLPR
IBAN: PL34194010763004837700000000

Numer D-U-N-S®: 422165721

Dokumenty rejestrowe spółki