Informacje o terminach przekazywania raportów okresowych oraz sprawozdania rady nadzorczej

W IAI S.A. jedną z głównych zasad jest przejrzystość i dostępność informacji. Prosimy śledzić nasze raporty. Na tej stronie znajdują się również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Oto harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2017 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 1. Raport miesięczny za grudzień 2017 - 08/01/2018
 2. Raport miesięczny za styczeń 2018 - 08/02/2018
 3. Raport kwartalny za IV kwartał 2017 - 14/02/2018
 4. Raport miesięczny za luty 2018 - 08/03/2018
 5. Raport miesięczny za marzec 2018 - 09/04/2018
 6. Możliwość spotkania z IAI S.A. na targach E-handlu - 25/04/2018 w Krakowie (EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9, wstęp dla odwiedzających jest darmowy)
 7. Raport miesięczny za kwiecień 2018 - 08/05/2018
 8. Raport kwartalny za I kwartał 2018 - 15/05/2018
 9. Raport roczny za 2017 rok - 25/05/2018
 10. Raport miesięczny za maj 2018 - 08/06/2018
 11. WZA IAI S.A. w Szczecinie - 29/06/2018 zobacz: ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A. oraz treść uchwał podjętych na ZWZA.
 12. Raport miesięczny za czerwiec 2018 - 09/07/2018
 13. Dzień ustalenia praw do dywidendy - 10/07/2018
 14. Dzień wypłaty dywidendy - 17/07/2018
 15. Raport miesięczny za lipiec 2018 - 08/08/2018
 16. Raport kwartalny za II kwartał 2018 - 14/08/2018
 17. Raport miesięczny za sierpień 2018 - 10/09/2018
 18. Raport miesięczny za wrzesień 2018 - 08/10/2018
 19. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy IAI S.A. w Szczecinie - 13 listopada 2018 r. ogłoszenie o zwołaniu NZWA IAI S.A. oraz treść uchwał podjętych na NWZA.
 20. Raport miesięczny za październik 2018 - 08/11/2018
 21. Raport kwartalny za III kwartał 2018 - 14/11/2018

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Raporty można też śledzić na bieżąco na stronie internetowej NewConnect

Bieżące informacje ze Spółki można również śledzić na profilu na FACEBOOK. Zapraszamy!