Informacje o terminach przekazywania raportów okresowych oraz sprawozdania rady nadzorczej

W IAI S.A. jedną z głównych zasad jest przejrzystość i dostępność informacji. Prosimy śledzić nasze raporty. Na tej stronie znajdują się również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Oto harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2017 roku. Raporty były przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 1. Raport miesięczny za grudzień 2016 - 09/01/2017
 2. Raport miesięczny za styczeń 2017 - 08/02/2017
 3. Raport kwartalny za IV kwartał 2016 - 14/02/2017
 4. Raport miesięczny za luty 2017 - 08/03/2017
 5. Raport miesięczny za marzec 2017 - 10/04/2017
 6. Webinar AMA z Pawłem Fornalskim i Sebastianem Mulińskim - możliwość zadania pytań Zarządowi IAI S.A.
 7. Raport miesięczny za kwiecień 2017 - 8/05/2017
 8. Możliwość spotkania z IAI S.A. na targach E-handlu - 10/05/2017 w Gdańsku
 9. Raport kwartalny za I kwartał 2017 - 15/05/2017 (treść oryginalna) i następnie korekta omyłki pisarskiej, bez wpływu na wyniki
 10. Raport roczny za 2016 rok - 26/05/2017
 11. Raport miesięczny za maj 2017 - 08/06/2017
 12. WZA IAI S.A. w Szczecinie - 27/06/2017 (Ogłoszenie o zwołaniu WZA IAI S.A. na 27 czerwca 2017 roku oraz Podjęte uchwały na WZA)
 13. Dzień ustalenia praw do dywidendy - 06/07/2017
 14. Raport miesięczny za czerwiec 2017 - 10/07/2017
 15. Dzień wypłaty dywidendy - 13/07/2017
 16. Raport miesięczny za lipiec 2017 - 08/08/2017
 17. Raport kwartalny za II kwartał 2017 - 14/08/2017
 18. Raport miesięczny za sierpień 2017 - 08/09/2017
 19. Raport miesięczny za wrzesień 2017 - 09/10/2017
 20. Raport miesięczny za październik 2017 - 08/11/2017
 21. Targi E-Handlu w Warszawie - możliwość spotkania z Zarządem i Spółką - 08/11/2017
 22. Raport kwartalny za III kwartał 2017 - 14/11/2017
 23. Raport miesięczny za listopad 2017 - 08/12/2017
 24. Webinar AMA z Pawłem Fornalskim i Sebastianem Mulińskim - możliwość zadania pytań Zarządowi IAI S.A.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych były podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Raporty można też śledzić na bieżąco na stronie internetowej NewConnect

Bieżące informacje ze Spółki można również śledzić na profilu na FACEBOOK. Zapraszamy!