Informacje o terminach przekazywania raportów okresowych oraz sprawozdania rady nadzorczej

W IAI S.A. jedną z głównych zasad jest przejrzystość i dostępność informacji. Prosimy śledzić nasze raporty. Na tej stronie znajdują się również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Oto harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2014 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 1. Raport miesięczny za grudzień 2014 - 08/01/2015 (Zobacz raport)
 2. Raport miesięczny za styczeń 2014 - 09/02/2015 (Zobacz raport)
 3. Raport kwartalny za IV kwartał 2014 - 13/02/2015 (Zobacz raport)
 4. Raport miesięczny za luty 2015 - 09/03/2015 (Zobacz raport)
 5. Raport miesięczny za marzec 2015 - 08/04/2015 (Zobacz raport)
 6. Raport miesięczny za kwiecień 2015 - 08/05/2015 (Zobacz raport)
 7. Raport kwartalny za I kwartał 2015 - 15/05/2015 (Zobacz raport)
 8. Raport roczny za 2014 rok - 28/05/2015 (Zobacz raport)
 9. Raport miesięczny za maj 2015 - 08/06/2015 (Zobacz raport)
 10. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 23/06/2015 (Zobacz ogłoszenie o zwołaniu)
 11. Raport miesięczny za czerwiec 2015 - 08/07/2015 (Zobacz raport)
 12. Raport miesięczny za lipiec 2015 - 10/08/2015 (Zobacz raport)
 13. Raport kwartalny za II kwartał 2015 - 14/08/2015 (Zobacz raport)
 14. Raport miesięczny za sierpień 2015 - 08/09/2015 (Zobacz raport)
 15. Raport miesięczny za wrzesień 2015 - 08/10/2015 (Zobacz raport)
 16. Raport miesięczny za październik 2015 - 09/11/2015 (Zobacz raport)
 17. Raport kwartalny za III kwartał 2015 - 13/11/2015 (Zobacz raport)
 18. Raport miesięczny za listopad 2015 - 08/12/2015 (Zobacz raport)

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Raporty można też śledzić na bieżąco na stronie internetowej NewConnect

Bieżące informacje ze Spółki można również śledzić na profilu na FACEBOOK. Zapraszamy!