Informacje o terminach przekazywania raportów okresowych oraz sprawozdania rady nadzorczej

W IAI S.A. jedną z głównych zasad jest przejrzystość i dostępność informacji. Prosimy śledzić nasze raporty. Na tej stronie znajdują się również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Oto harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2014 roku. Raporty były przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 1. Raport miesięczny za grudzień 2013 - 08/01/2014 (Zobacz raport)
 2. Raport miesięczny za styczeń 2014 - 10/02/2014 (Zobacz raport)
 3. VI Targi eHandlu w Poznaniu - możliwość dla inwestorów i mediów spotkania z Zarządem Spółki - 25/02/2014 (Zobacz więcej szczegółów)
 4. Raport kwartalny za IV kwartał 2013 - 14/02/2014 (Zobacz raport)
 5. Raport miesięczny za luty 2014 - 10/03/2014 (Zobacz raport)
 6. Raport miesięczny za marzec 2014 - 08/04/2014 (Zobacz raport)
 7. Raport miesięczny za kwiecień 2014 - 08/05/2014 (Zobacz raport)
 8. Raport kwartalny za I kwartał 2014 - 15/05/2014 (Zobacz raport)
 9. Raport roczny za 2013 rok - 28/05/2014 (Zobacz raport)
 10. Raport miesięczny za maj 2014 - 09/06/2014 (Zobacz raport)
 11. IAI Day - spotkanie dla inwestorów, klientów i parterów IAI S.A. - 13/06/2014
 12. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IAI S.A. - 24/06/2014 (Zobacz dokumenty i ogłoszenie o zwołaniu WZA, Zobacz treść podjętych uchwał)
 13. Dzień ustalenia prawa do dywidendy (5 gr na akcję) - 01/07/2014
 14. Raport miesięczny za czerwiec 2014 - 08/07/2014 (Zobacz raport)
 15. Dzień wypłaty dywidendy - 15/07/2014
 16. Raport miesięczny za lipiec 2014 - 08/08/2014 (Zobacz raport)
 17. Raport kwartalny za II kwartał 2014 - 14/08/2014 (Zobacz raport)
 18. Raport miesięczny za sierpień 2014 - 08/09/2014 (Zobacz raport)
 19. Konferencja IAI Conversion Breakfast - skuteczna sprzedaż międzynarodowa - wspólnie z PayPal - Poznań, 22 września 2014 - możliwość spotkania Zarządu IAI S.A.
 20. Raport miesięczny za wrzesień 2014 - 08/10/2014 (Zobacz raport)
 21. Targi E-Handlu w Warszawie, wstęp wolny, możliwość spotkania Zarządu IAI S.A. - 22/10/2014
 22. Raport miesięczny za październik 2014 - 10/11/2014 (Zobacz raport)
 23. Raport kwartalny za III kwartał 2014 - 14/11/2014 (Zobacz raport)
 24. Raport miesięczny za listopad 2014 - 08/12/2014 (Zobacz raport)

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Raporty można też śledzić na bieżąco na stronie internetowej NewConnect

Bieżące informacje ze Spółki można również śledzić na profilu na FACEBOOK. Zapraszamy!