Informacje o terminach przekazywania raportów okresowych oraz sprawozdania rady nadzorczej

W IAI S.A. jedną z głównych zasad jest przejrzystość i dostępność informacji. Prosimy śledzić nasze raporty. Na tej stronie znajdują się również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Oto harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2010 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 1. Raport kwartalny za IV kwartał 2009 - 15/02/2010 (Zobacz raport)
 2. Raport kwartalny za I kwartał 2010 - 14/05/2010 (Zobacz raport)
 3. Raport roczny za 2009 rok - 31/05/2010 (Zobacz raport) (pierwotna data 27 maja 2010 zobacz komunikat o zmianie terminu publikacji)
 4. Spotkanie dla inwestorów i akcjonariuszy IAI odbędzie się w ramach "2 zjazdu Użytkowników IAI-Shop.com" 2 lipca 2010 roku (dowiedz się więcej)
 5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Szczecin, 28 czerwca 2010, godzina 12:00 (zobacz więcej informacji)
 6. Raport miesięczny za czerwiec 2010 - 13/07/2010 (Zobacz raport)
 7. Raport miesięczny za lipiec 2010 - 09/08/2010 (Zobacz raport)
 8. Raport kwartalny za II kwartał 2010 - 13/08/2010 (Zobacz raport)
 9. Raport miesięczny za sierpień 2010 - 08/09/2010 (Zobacz raport)
 10. Raport miesięczny za wrzesień 2010 - 08/10/2010 (Zobacz raport)
 11. Raport miesięczny za październik 2010 - 08/11/2010 (Zobacz raport)
 12. Raport kwartalny za III kwartał 2010 - 12/11/2010 (Zobacz raport)
 13. Raport miesięczny za grudzień 2010 - 08/12/2010 (Zobacz raport)
 14. Spotkanie dla inwestorów, klientów i mediów z Prezesem Zarządu Paweł Fornalskim odbędzie się 15 grudnia 2010 roku w Radomiu, w ramach bezpłatnej konferencji RadomIT
 15. Spotkanie dla inwestorów, klientów i mediów z Prezesem Zarządu Paweł Fornalskim odbędzie się 16 grudnia 2010 roku w Warszawie w ramach bezpłatnej konferencji Aula Polska.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Raporty można też śledzić na bieżąco na stronie internetowej NewConnect

Bieżące informacje ze Spółki można również śledzić na profilu na FACEBOOK. Zapraszamy!

Roczne sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku, przyjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej 2 czerwca 2010 roku (Uchwała 5/2010) i Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 28 czerwca 2010 roku.
plik Sprawozdanie z działalności RN 2009