Informacje o animatorze akcji IAI S.A.

Animator dba o to, aby handel akcjami odbywał się płynnie.

IAI S.A. na swojego animatora wybrało Beskidzki Dom Maklerski. Jest to obecnie najaktywniejszy animator na rynku NewConnect.

Animator dba o płynność handlu akcjami na NewConnect.

Więcej o BDM na stronie internetowej www.bdm.com.pl.