17 stycznia 2018

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Zarząd IAI S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu zawiadomienia datowanego na dzień 13 stycznia 2018 r. w trybie Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR od Pana Pawła Fornalskiego, Prezesa Zarządu Emitenta.

Zakres informacji zawartych w przedmiotowym zawiadomieniu przedstawia załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
plik Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR