Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Raport roczny Spółki za 2015 rok

Zarząd Spółki IAI S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Spółki za rok 2015.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Szanowni Akcjonariusze,

Rok 2015 był kolejnym, bardzo udanym dla akcjonariuszy, Klientów, pracowników, i Zarządu IAI S.A. Na poprzedzający rok 2014 przypadło wiele nowości dobrze wypadających medialnie tj.: zwiększenie zatrudnienia o 50% w tym stworzenie zespołu obsługującego nasz nowy produkt IdoSell Booking, otwarcie biura w Londynie, czy nowe centrum B+R dla działu IT. Jak zapowiedziałem rok wcześniej „Rok 2015 będzie kolejnym, nudnie udanym rokiem. Inwestycje poniesione dotychczas przygotowały IAI świetnie do roli lidera.” Rok 2015 był zatem rokiem, w którym przekuwaliśmy inwestycje z poprzednich 2 lat w przychody i dochody. Zarząd spółki bardzo mocno angażował się w prace nad produktami i procedurami obsługi klientów. A także nad osiągnięciem break even IdoSell Booking, tworzonego od 2012 r. jako prototyp. Mają one przynieść zwrot z nowych inwestycji. Do tej pory wzrosty przychodów były bowiem w znacznej części wynikiem wzrostu przychodów IAI-Shop.com w Polsce. Inwestycje w nowe produkty, mimo iż stanowiły zwiększenie wartości spółki i mogłyby z powodzeniem być wyodrębnione do nowych podmiotów, celowo zostały zaksięgowane w bieżących kosztach operacyjnych spółki. Dzięki temu, oszczędzając bieżącą gotówkę, mogliśmy bez finansowania zewnętrznego, zbudować prototypy usług, które pozwolą nam zwielokrotnić przychody w przyszłości.

Dzięki koncentracji na fundamentach przyszłego biznesu i pracy nad dalszą wizją rozwoju i jakości usług, udało nam się już w czwartym kwartale wygenerować niespotykany do tej pory strumień nowych zamówień. IAI-Shop.com znowu przyciąga mnóstwo nowych klientów. Co szczególnie nas cieszy, przyciąga firmy, które już dzisiaj prowadzą sklepy internetowe i chcą zmienić swój produkt na lepszy. Takich klientów przyciągamy przynajmniej kilkudziesięciu każdego miesiąca. Grupa doświadczonych klientów to serce branży e-commerce, a ich pozyskiwanie jest zgodne z naszą strategią. To wymagająca grupa klientów, ale dająca perspektywy największych wzrostów i najbardziej opłacalna dla Spółki. Poprawione przez nas systemy oraz usprawniona obsługa klienta, z nowymi możliwościami, sposobami wdrażania i serwisowania, stały się tak atrakcyjne, że już w pierwszym kwartale 2016 r. zgodnie z przewidywaniami, nasze moce przerobowe zostały w pełni wykorzystane i rozpoczęliśmy ponownie przyjmowanie nowych pracowników. Nie chcemy przy tym popełnić błędów z lat poprzednich i na pewno nie dopuścimy do obniżenia jakości i satysfakcji już pozyskanych klientów, która będzie dla nas cały czas priorytetem.

W poprzednich latach zmagaliśmy się też z budowaniem od zera, na zupełnie nowym ryku, zupełnie nowego produktu tj. systemu dla właścicieli pensjonatów, hoteli i apartamentów do prowadzenia internetowych rezerwacji noclegów IdoSell Booking, oferowanego w modelu SaaS. Kolejne lata upływały pod znakiem rozeznania rynku i projektowania, potem tworzenia pierwszej wersji, następnie jej weryfikację i zamianę w działający produkt. W 2015 IdoSell Booking zaczął być postrzegany jako w pełni wartościowy system, który nawiązał wiele kluczowych partnerstw w tym ze światowymi i krajowymi liderami. Tak jak w latach 2004-2006 dla IAI-Shop.com, tak w 2015 dla IdoSell Booking, koniecznych było ponad 1000 drobnych decyzji produktowych, które uczyniły produkt po prostu dobrym. Musieliśmy przetestować różne modele wnoszenia opłat, zamawiania, szkolenia klientów, zapewniania supportu itp. IdoSell Booking przeszedł mnóstwo zmian od wewnętrznych (np. przepisane jądro systemu aby było bardziej stabilne i szybkie), po zewnętrzne (np. zmiana wizualna widgetu rezerwacji, e-maili, panelu administracyjnego itp.). Doszło do tego, że profesjonalni hotelarze, początkowo nie brani przez nas pod uwagę jako grupa docelowa, zaczęli postrzegać nasz produkt na równi z bardzo drogimi, dostosowywanymi na indywidualne potrzeby systemami typu CRS. Na koniec roku płacących klientów mieliśmy już paruset. Jest to dla mnie osobiście najważniejsze osiągnięcie roku 2015, gdyż udowodniliśmy, że potrafimy jako zespół stworzyć kolejne produkty a nasza pozycja wynika z, ciężkiej i zdeterminowanej na sukces, pracy. Praca z nowym produktem i na nowym rynku, przełożyła się na mnóstwo nowych doświadczeń i wniosków, które już dzisiaj pozwalają nam ulepszyć produkty dla sklepów internetowych.

W roku 2016 zamierzamy kontynuować obraną ścieżkę rozwoju IdoSell Booking. Zwłaszcza, że wygląda na to, że rynek systemów do rezerwacji dla hoteli (CRS) staje się bardzo gorący i zgodnie z przewidywaniami dojrzał: właściciele takich obiektów zrozumieli, że w dzisiejszych czasach nie można rezerwacji prowadzić np. tylko telefonicznie lub e-mailami. Konsumenci oczekują możliwości samoobsługi, przez Internet, często mobilnie i na tą potrzebę odpowiada IdoSell Booking.

Ciekawsze wydarzenia jednak czekają nas na rynku sklepów internetowych poza Polską. W Europie największy procentowy udział w rozwiązaniach do prowadzenia sklepów internetowych mają systemy Magento i Presta, czyli systemy open source. W Polsce ich udział jest relatywnie niewielki, co stanowi anomalię na skalę Europy. A nie jest to wynik ułomności rynku, ale jego dojrzałości, bardziej odpowiadającej strukturze tego co widać np. w USA czyli największym i najstarszym rynku e-commerce na świecie. W USA spółki takie jak Shopify, Demandware i wiele innych pokazują, że przyszłość ehandlu to SaaS. A dzięki IAI‑Shop.com i konkurentom naśladujących model SaaS Spółki, w Polsce struktura rynku jest bardziej podobna do USA niż liderów ecommerce w Europie. IAI ma dzisiaj produkt który najbardziej odpowiada kierunkowi rozwoju rynku tj. dalszej profesjonalizacji i wzrostowi sprzedawców. Dlatego świetna sprzedaż jaka ma miejsce w Polsce od ponad dwóch kwartałów, powinna się utrzymywać przynajmniej do końca roku 2016. Nie chcemy jednak tylko na Polsce poprzestać.

Staramy się aktywniej pozyskiwać klientów na różnych rynkach, nie tylko brytyjskim. Nasza wizja zakłada oferowanie produktów w całej Europie i USA, tak aby powtórzyć na tych rynkach sukces z Polski. Powiększenie rynku rodzi wiele ciekawych wyzwań, w tym szerokie otwarcie się na całe otoczenie rynkowe (tzw. Developerów) do których aktualnie kierujemy naszą ofertę i pod których przygotowujemy kolejne zmiany techniczne. Wierzymy, że dzięki temu modelowi, po osiągnięciu punktu technicznego przegięcia o osiągnięciu stanu rozwoju jaki nazywamy Otwarty SaaS™, developerzy w większości przypadków nie będą potrzebowali sięgać po Open Source. Dzięki temu zyskają wygodę i wysoką efektywność ekonomiczną wdrożeń, bez kosztów i problemów utrzymywania klienta po wdrożeniu, przy jednoczesnej otwartości i elastyczności systemów.

Patrząc na rok 2015 i planując 2016 uważamy, że to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie wspaniały zespół fachowców jaki udało nam się w IAI zbudować. A jest to zadanie niełatwe, gdyż pracuje dla nas na stałe 90 osób. Oferujemy im możliwie wysoki standard pracy i zarobków, dzięki czemu zyskaliśmy ich lojalność. Przez lata konsekwentnie realizowaliśmy politykę zatrudniania ludzi samodzielnych, którym pomagaliśmy stawać się mikro lub makro-liderami. Dzisiaj Ci wszyscy ludzie stanowią tkankę zapasową do stworzenia szerszego kręgosłupa firmy, niezbędnego do nie zgubienia jakości i wizji podczas kolejnych lat dynamicznego wzrostu.

Paweł Fornalski
Prezez Zarządu IAI S.A.

Zachęcamy do przeczytania całego raportu:
plik Raport roczny Spółki za 2015 rok