Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Raport roczny Spółki za 2013 rok

Zarząd Spółki IAI S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Spółki za rok 2013.

W Raporcie znajdziecie Państwo wiele danych finansowych oraz ich omówienie i możliwość samodzielnej analizy. Jednak dla wielu akcjonariuszy, klientów, mediów i sympatyków IAI najciekawszy jest list Zarządu, który corocznie otwiera taki raport. Polecamy go przeczytać, cały raport znajduje się niżej.

List do akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze,

Mijający rok 2013 był bardzo udany dla zarządu, pracowników IAI S.A. jak i akcjonariuszy. Mimo, iż dla mnie był to już 14 rok z rzędu pracy nad systemem sklepów internetowych IAI-Shop.com i 4 pełen rok od czasu debiutu na NewConnect, nasze działania i tempo wzrostu udowodniły, że potrafimy pozytywnie zaskakiwać i przyciągać coraz większą uwagę rynku. I nie mam na myśli jedynie inwestorów. Nie brakowało licznych medialnych publikacji o zaskakująco innowacyjnych projektach, które utwierdziły wszystkich obserwatorów rynku e-commerce w Polsce w tym, że liderem w branży systemów do prowadzenia sklepów internetowych jest właśnie IAI. Mając w pamięci zasadę, że „jutro to dzisiaj, tylko jutro” nie zwolniliśmy tempa inwestycji i rozpoczęliśmy realizację kilku kolejnych, nowych, projektów.

Rok 2013 przyniósł 53% wzrost przychodów mierzonych rok do roku i realizację prognoz. Był to wyraźny sygnał dla inwestorów, że wzrost IAI nie jest dziełem przypadku, a elementem skrupulatnie zaplanowanych działań, opisanych w Dokumencie Informacyjnym jeszcze w 2009 roku oraz wcześniejszych dokumentach prezentowanych inwestorom. Mówiąc o sukcesie IAI mam na myśli nie tylko skalą krajową, ale całej Europy środkowo-wschodniej. I wypadamy na tym tle bardzo dobrze, co potwierdza trzecia z rzędu nagroda dla 50 najdynamiczniej rozwijających się firm innowacyjnych Deloitte Technology Fast 50 CEE. Już jedna nagroda była dla nas wielkim osiągnięciem, bo wymagała uzyskania wyższego od innych tempa wzrostu przez 5 lat z rzędu, przy czym eliminowani są z konkursu nowicjusze oraz firmy z znaczącym wsparciem finansowym korporacji. Trzykrotne zdobycie tej nagrody, oznacza że przez kolejne 7 lat IAI było w ścisłej czołówce firm z tej części globu. W ślad za realizacją prognoz i kontynuowanym po raz kolejny dynamicznym wzrostem przychodów, kurs akcji wzrósł o 75%, przy poprawionej znacznie płynności.

Ciągły wzrost nie byłby możliwy bez unikalnej kultury panującej w IAI, która wymaga ciągłego wychodzenia poza strefę komfortu oraz poczucia istotności naszej pracy, wobec tego jak będzie w przyszłości wyglądała sprzedaż detaliczna i hurtowa w Polsce i Europie. Dlatego nie boimy się inwestować. Zgodnie z przewidywaniami innowacyjny model biznesowy Software as a Service (SaaS) wprowadzony od początku oferowania usługi IAI-Shop.com przy odpowiednio dużej skali biznesu, zaowocował przychodami znacznie wyższymi niż koszty. Widać to wyraźnie, w zysku ze sprzedaży w 2013 i 2012 roku. Dzięki regularnym inwestycjom i efektowi skali zysk ze sprzedaży jest 2,5 raza wyższy niż w 2012 roku. Za 2012 rok po raz pierwszy wypłaciliśmy dywidendę 4 grosze na akcję. A za 2013 rok, mimo ogromnego wzrostu poziomu inwestycji tj. zakup 49% udziałów w Traffic Trends sp. z o.o. wypłacamy dywidendę i tak wyższą o 25%, czyli 5 groszy na akcję. A przy tym tempo inwestycji nie zmalało i w kolejnym roku planujemy inwestować jeszcze więcej.

Do największych naszych inwestycji należało przeniesienie siedziby IAI do zupełnie nowej prawie 700 metrowej najnowocześniejszej przestrzeni biurowej, która zwiększa bezpieczeństwo pracowników i klientów, zwiększa wygodę i wydajność pracy i przede wszystkim umożliwia dalszy wzrost zatrudnienia, które planujemy w roku 2014. Bardzo dużo inwestowaliśmy również w nową, stabilniejszą i bezpieczniejszą infrastrukturę serwerowo-programową. Jej uruchomienie wymagało wyjścia poza stworzony we wcześniejszych latach technologiczny status quo, porzucenie go i postawienie wszystkiego na zupełnie nowe, rozwiązanie przewyższające standardami nawet infrastruktury stosowane w bankach. Dzięki niej IAI może bez obaw, że obniży jakość dotychczas oferowanych usług rosnąć równie dynamicznie i to kilka najbliższych lat z rzędu, mogąc obsługiwać największe sklepy internetowe.

IAI dokonało także pierwszej w swojej historii inwestycji w inną spółkę. Wybór Traffic Trends sp. z o.o., w której IAI kupiło 49% udziałów, nie był przypadkowy. Współpracowaliśmy z tą firmą od dłuższego czasu, ich usługi zdobywania ruchu do sklepów internetowych przez działania SEO, SEM i podobne, są komplementarne do tego co my robimy. Dzięki powiązaniu kapitałowemu możemy ściślej współpracować i oferować naszym klientom usługi niedostępne wcześniej na rynku. Nabycie udziałów w Traffic Trends okazało się bardzo dobrym posunięciem, bo już w 2014 roku zaowocowało wpływami z dywidendy, a sama spółka rozwija się bardzo szybko. Z pewnością to także nie ostatnia inwestycja i możliwe że jeszcze w roku 2014 IAI stanie się znaczącym udziałowcem kolejnych spółek z branży.

Od początku funkcjonowania jako spółka publiczna przyzwyczailiśmy inwestorów również do tego, że IAI to IAI-Shop.com system sklepów internetowych i te dwie marki stały się synonimami. Od listopada 2013 r. ujawniliśmy czym był prowadzony w tajemnicy od ponad 2 lat projekt badawczo rozwojowy o nazwie kodowej Emporium. A jest to nowa usługa IdoSell Booking, czyli podobny technicznie do IAI-Shop.com system dedykowany pensjonatom, hotelom i właścicielom apartamentów wynajmowanych na noclegi. Uruchamiając ten projekt IAI wyprzedziło potrzeby rynku, dzięki czemu już za parę lat, będziemy mogli rosnąć w samej Polsce jeszcze co najmniej kilka lat z rzędu równie dynamicznie a nawet szybciej niż do tej pory. Branża hoteli wygląda na bardzo obiecującą i bardziej zyskowną dla IAI dzięki możliwości atrakcyjniejszego modelu opłata opartego od procent od wartości rezerwacji. Prowadząc badania nad rynkiem noclegów od 3 lat, według naszych oczekiwań usługa IdoSell Booking może w przyszłości generować znacznie wyższe przychody niż nawet IAI-Shop.com / IdoSell Shop, przy czym oczekujemy, że wartość usług dla sklepów internetowych w samej Polsce powiększy się jeszcze parokrotnie.

Przed IAI w roku 2014 głównym wyzwaniem będzie realizacja po raz kolejny prognozy dynamicznego wzrostu w segmencie sklepów internetowych potrafiąc lepiej obsługiwać dotychczasowych klientów i wielu nowych, udowodnić że potrafimy uczynić nowy produkt rentownym, udowodnić, że potrafimy odnieść sukces na nowych rynkach poza Polską. To sporo jak na jedną firmę, ale w IAI wierzymy, że klasyczne cechy w biznesie takie jak pracowitość, transparentność, racjonalne inwestowanie, połączone z myśleniem wysoko innowacyjnym pozwoli nam bez problemu zrealizować ambitną prognozę przychodów na rok 2014.

Paweł Fornalski
Prezes Zarządu IAI S.A.

Pełna treść raportu rocznego:
plik Raport roczny IAI S.A. za 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"