Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Raport roczny IAI S.A. za 2012 rok

Zarząd Spółki IAI S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Spółki za rok 2012.

W Raporcie znajdziecie Państwo wiele danych finansowych oraz ich omówienie i możliwość samodzielnej analizy. Jednak dla wielu akcjonariuszy, klientów, mediów i sympatyków IAI najciekawszy jest list Zarządu, który corocznie otwiera taki raport. Polecamy go przeczytać, cały raport znajduje się niżej.

List do akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze,

Przedstawiamy Państwu raport z wynikami IAI S.A. za rok 2012. Był to dla nas trzeci pełny rok funkcjonowania jako spółka publiczna. Trzy lata dały nam okazję do zrealizowania planów opisanych w Dokumencie Informacyjnym. Mam nadzieję, że dla Państwa, jako współwłaścicieli Spółki, przedstawione w raporcie rocznym wyniki potwierdzą, że inwestycja w akcje IAI S.A. na NewConnect była świetnym wyborem, a podwojenie ceny handlowej jednej akcji w ciągu roku oraz gigantyczna poprawa płynności akcji będą potwierdzeniem tego, że IAI stała się rozpoznawanym podmiotem rynku kapitałowego i z każdym rokiem posiadanie akcji IAI będzie coraz lepszą inwestycją i powodem do satysfakcji z posiadania udziału w jednym z bardziej innowacyjnych projektów pod względem technologicznym i organizacyjnym.

Główne wyzwania i osiągnięcia 2012 roku w naszej ocenie to:

  1. Przeprowadzone badania marki i satysfakcji klientów oraz diametralna poprawa wizerunku marki IAI-Shop.com
  2. Zmiana struktury wewnętrznej firmy
  3. Całkowita zmiana procesu tworzenia i obsługi technicznej platformy IAI-Shop.com, która zaowocowała wyższą jakością przy jednoczesnym wprowadzeniu olbrzymiej ilości nowych funkcji
  4. Prowadzenie dwóch projektów badawczo rozwojowych
  5. Pierwsze wdrożenia systemu dla klientów z Wielkiej Brytanii i Niemiec, które potwierdziły zasadność uczynienia ekspansji zagranicznej naszym celem strategicznym
  6. Osiągnięcie mimo dużych inwestycji zysku, umożliwiającego wypłatę dywidendy

Podobnie jak 2011 roku, pierwszą rzeczą jaką zrobiliśmy na początku 2012 roku, było skupienie uwagi na poprawie jakości obsługi i zwiększenie zaufania klientów do usług IAI. Aby poprawić efekty osiągnięte w roku 2011 (dla przypomnienia zwiększenie o 800% współczynnika satysfakcji w stosunku do roku 2010) zaangażowaliśmy do tego procesu dodatkowo niezależnych konsultantów, którzy pomogli określić nam, w których miejscach, mimo zmian w poprzednich latach, nadal popełniamy błędy w obsłudze klienta. W połowie roku zorganizowaliśmy dodatkowo badanie rynku w tym zakresie i opracowaliśmy szereg zmian w procedurach obsługi klienta, które wprowadzaliśmy szybko i intensywnie w drugiej połowie roku 2012 i będziemy te zmiany kontynuowali jeszcze w całym roku 2013. Na efekty zmian nie trzeba było czekać długo, gdyż były widocznie już w drugiej połowie roku 2012, zaskakując intensywnością nawet nas samych. I to wszystko przy jednoczesnych zerowych nakładach na reklamę. Potwierdziło to nasze przypuszczenia, że IAI dysponuje najlepszym produktem w swoim segmencie, a jedyną barierą w pozyskiwaniu klientów są błędy popełniane na skutek prowadzenia jednocześnie wielu projektów, co stwarza wyzwanie w koordynacji prac pomiędzy wieloma specjalistami pracującymi w IAI. Stąd poprawiając stale procedury i organizację pracy, spodziewamy się nie tylko wzrostu, ale dalszego jego przyśpieszania.

Osiągnięcie tych rezultatów nie było by możliwe bez istotnych zmian w strukturze działów i organizacji zadań wewnątrz IAI. Przeprowadzenie tych zmian oznaczało wyjście ze strefy komfortu i podjęcie wielu ryzykownych decyzji. Mimo iż na dla osób z zewnątrz zmiany były widoczne tylko jako mniej popełnionych błędów w obsłudze istniejących i przychodzących klientów, to dla wszystkich pracowników IAI były one wyraźnie odczuwalne i czasami niepokojące. Efektem tych zmian było stworzenie wielu nowych dedykowanych stanowisk i przeprojektowanie wszystkich dotychczas wykonywanych procesów związanych z wdrożeniami dla klientów, świadczeniem wsparcia technicznego i zbieraniem informacji o pożądanych zmianach i stwierdzonych niedogodnościach. Jednym z efektów tych zmian było stworzenie średniego szczebla zarządzania, którego wprowadzenie zakończyło etap centralnego zarządzania przez Zarząd wszystkimi procesami. W kolejnych latach, zmiany organizacyjne pozwolą na dalsze zwiększenie zatrudnienia, bez obniżania jakości, więc umożliwią wyższe przychody.

Największą zmianą organizacyjną była całkowita zmiana sposobu prowadzenia projektów informatycznych wewnątrz IAI. Nie zdradzając informacji poufnych, mogę napisać, że zmieniliśmy metodykę prowadzenia projektów IT na w pełni sformalizowane metody z grupy Agile. Dzięki nim wzrosła satysfakcja pracowników, umożliwiliśmy pracę jednocześnie efektywnie większej grupie inżynierów. Klienci mogli tę zmianę obserwować w postaci ciągłego strumienia ukazujących się nowości, przy czym mimo często bardzo odważnych zmian w systemie, udało nam się uniknąć prawie zawsze problemów technicznych towarzyszących tym zmianom. Ponieważ Spółka utrzymuje się z dostarczania systemu informatycznego, spadek ilości problemów technicznych przyczynił się do poprawy oceny marki, więc wpłynął na przychody. Dzięki zmianom organizacyjnym udaje nam się obecnie realizować projekty pozwalające na podpisywanie przeze mnie umów partnerskich na czas i realizując zaplanowane cele biznesowe. Dzięki temu, IAI stała się głównym graczem na rynku systemów sklepów internetowych w Polsce, realizując niektóre integracje jako pierwsza, często zanim interfejsy zostaną udostępnione jakimkolwiek firmom konkurencyjnym. Wysoka jakość obsługi partnerów przyczyniła się do generowania dodatkowego strumienia przychodów wynikającego z prowizji partnerskich.

Bez zmian w metodyce prowadzenia projektów informatycznych nie zdecydowałbym się na prowadzenie w ciągu roku 2012 aż dwóch projektów badawczo-rozwojowy. Ich efektem będą dwa zupełnie nowe produkty. Jeden o nazwie kodowej „Emporium” był prowadzony przy współudziale finansowania ze środków działania POIG 1.4. Dzięki możliwości kontroli projektów, mogliśmy je realizować zgodnie z planem wykorzystując w pełni środki z przyznanej dotacji. Projekt ten był dla nas o tyle istotny, że po raz pierwszy od kilkunastu lat, tworzyliśmy produkt dla zupełnie innej grupy docelowej niż sklepy internetowe. Przychody z tego projektu zapewnią Spółce w kolejnych latach dodatkowy strumień przychodów, zwiększając również jej bezpieczeństwo funkcjonowania. Rozpoczęcie komercjalizacji produktu zaplanowane jest na drugą połowę roku 2013. Drugi projekt doprowadził do powstania prototypu inteligentnego systemu rekomendacji produktowych i jest on komercjalizowany w roku 2013. Oba te projekty, podobnie jak szereg zupełnie nowych funkcjonalności takich jak np. systemy e-mail marketingu, integracja z Amazon, nowe wersje programów Bridge i Downloader (pozwalające na bardzo zaawansowaną integrację z systemami ERP lub bazami dostawców w przystępnej cenie i dużej funkcjonalności) a przede wszystkim inwestycja w możliwości sprzedaży międzynarodowej pozwoliły przyciągnąć wielu istotnych klientów. Warto przy tym przypomnieć, że model biznesowy IAI powoduje, że przychody Spółki w dużej mierze zależą od tego czy rozwijają się już obsługiwane sklepy internetowe. W roku 2012 klienci IAI rozwijali się wielokrotnie szybciej niż średnia rynkowa, a ponieważ przychody Spółki są skorelowane z przychodami klientów IAI, nasze przychody rosły również bardzo dynamicznie.

Z punktu widzenia strategii rozwoju IAI nakreślonej w Dokumencie Informacyjnym było ważne to czy Spółka będzie w stanie rozwijać się poza rynkiem Polski. W roku 2012 przeprowadziliśmy wiele udanych wdrożeń dla firm mających siedzibę w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Zdobyte doświadczenia były bezcenne i pozwalają nam przypuszczać że w kolejnych latach będziemy na tych rynkach odnosili spektakularne sukcesy. Potwierdziły się nasze przypuszczenia, że na całym świecie klienci oczekują „tylko”: możliwie dobrej jakości usług w możliwie atrakcyjnej cenie. Firmy z innych krajów niż Polska szczególnie cenią w IAI wysoką funkcjonalność, jakość i możliwości systemu, niespotykane na tamtych rynkach, a przy tym efektywność i bezpieczeństwo działania chmury obliczeniowej IAI oraz piękne maski sklepów, które mogą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów. Są to dokładnie te same elementy przewagi konkurencyjnej jakie powodują, że wygrywamy na rynku polskim. Dlatego też oceniamy, że trafną decyzją było oferowanie jednej wersji systemu w różnych krajach, zamiast tworzenia i rozwijania szeregu niezależnych produktów. Utrzymanie jednej wersji wpływa pozytywnie na przychody, koszty i pozwala tworzyć lepszy produkt. Sprawia również, że klienci bez względu na kraj pochodzenia mogą obecnie wybierać usługi IAI. Poboczną korzyścią projektu internacjonalizacji było wpasowanie się idealnie w trend potrzeb klientów z Polski, którym jest prowadzenie sprzedaży międzynarodowej. Spółka na tym polu zdystansowała znacząco swoją konkurencję, przyciągając wielu nowych klientów. A gdy Ci przekonali się, że warto przenieść również sklep internetowy na Polskę, ponownie pod koniec roku 2012 powiększone kadry ledwie wystarczały aby obsłużyć wszystkich klientów.

Wszystko to z punktu widzenia wyników ekonomicznych widoczne jest w pozycjach takich jak przychody i zyski. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dla akcjonariuszy najważniejsza jest dywidenda. Dlatego zależało nam szczególnie na tym, aby nasi akcjonariusze mogli odczuć trafność inwestycji poprzez możliwość jej otrzymania. Stąd staraliśmy się podwójnie, z jednej strony aby pomyślnie zakończyć wszystkie prowadzone projekty i inwestycje, z drugiej aby mimo inwestycji i wzrostu przychodów, osiągnąć takie wyniki, które ostatecznie pozwalają na wypłatę po raz pierwszy w historii IAI dywidendy. Pokreślmy ponownie, wypłata dywidendy następuje już 3 lata po debiucie na NewConnect, czyli zgodnie z pierwotnym planem. Po trzech latach funkcjonowania jako spółka publiczna uważamy, że możemy być uznawani jako pozytywny przykład innowacyjnej, polskiej spółki technologicznej z doskonałymi perspektywami na wzrosty i coraz większe zyski dla akcjonariuszy. Dzięki zadbaniu o zrównoważony rozwój z zachowaniem najwyższej troski o obecnych, przyszłych klientów i pracowników, mimo imponującego 54% wzrostu przychodów w roku 2012, patrzymy z olbrzymim optymizmem na kolejny, 2013 rok planując jeszcze lepsze wyniki.

Paweł Fornalski
Prezes Zarządu IAI S.A.

Zachęcamy do przeczytania pełnej treści raportu rocznego za 2012 r.
plik Raport roczny IAI S.A. za 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"