Specjalnie dla inwestorów kupujących nasze aukcje, wybraliśmy, zebraliśmy i opracowaliśmy informacje o najistotniejszych wydarzeniach z życia IAI

Wiadomości istotne dla inwestujących w IAI (grudzień 2018)


28 grudnia

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

więcej

24 grudnia

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

więcej

24 grudnia

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

więcej

24 grudnia

Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

więcej

24 grudnia

Zamknięcie transakcji sprzedaży pakietu większościowego akcji Spółki

Ostatecznie sfinalizowana została transakcja, o której informowaliśmy 14 października 2018 roku.

więcej

24 grudnia

Korekta treści uchwał podjętych przez NWZ IAI S.A. w dniu 20 grudnia 2018 r.

więcej

20 grudnia

Umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego Spółki

Zrealizowanie kolejnego z planowanych kroków przed delistingiem z NewConnect - umorzenie wcześniej wykupionych przez Spółkę akcji.

więcej

20 grudnia

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ IAI S.A. dnia 20 grudnia 2018 r.

więcej

20 grudnia

Treść uchwał podjętych przez NWZ IAI S.A. w dniu 20 grudnia 2018 r.

więcej

20 grudnia

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

więcej

20 grudnia

Przystąpienie spółki IdoSell sp. z o. o. do umowy sprzedaży akcji

Ostatnie czynności związane z procesem inwestycyjnym

więcej

6 grudnia

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NZW IAI S.A. dnia 5 grudnia 2018 r.

więcej

6 grudnia

Treść uchwał podjętych przez NWZ IAI SA w dniu 5 grudnia 2018 r.

więcej

4 grudnia

Wniosek akcjonariusza o zwołanie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

Realizujemy kolejny etap planowanego delistingu z NewConnect i materializacji akcji IAI S.A. NZWA odbędzie się 5 grudnia 2018 roku w Warszawie.

więcej