Specjalnie dla inwestorów kupujących nasze aukcje, wybraliśmy, zebraliśmy i opracowaliśmy informacje o najistotniejszych wydarzeniach z życia IAI S.A.

Wiadomości istotne dla inwestujących w IAI S.A. (grudzień 2018)


6 grudnia

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NZW IAI S.A. dnia 5 grudnia 2018 r.

więcej

6 grudnia

Treść uchwał podjętych przez NWZ IAI SA w dniu 5 grudnia 2018 r.

więcej

4 grudnia

Wniosek akcjonariusza o zwołanie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

Realizujemy kolejny etap planowanego delistingu z NewConnect i materializacji akcji IAI S.A. NZWA odbędzie się 5 grudnia 2018 roku w Warszawie.

więcej