Specjalnie dla inwestorów kupujących nasze aukcje, wybraliśmy, zebraliśmy i opracowaliśmy informacje o najistotniejszych wydarzeniach z życia IAI

Wiadomości istotne dla inwestujących w IAI (wrzesień 2018)


10 września

Raport miesięczny za sierpień 2018 r.

Przychody wyniosły 3,82 miliona złotych i urosły o 52% w porównaniu do sierpnia 2017.

więcej

5 września

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

więcej

5 września

Objęcie warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Motywacyjnego

więcej