Specjalnie dla inwestorów kupujących nasze aukcje, wybraliśmy, zebraliśmy i opracowaliśmy informacje o najistotniejszych wydarzeniach z życia IAI S.A.

Wiadomości istotne dla inwestujących w IAI S.A. (czerwiec 2018)


15 czerwca

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

więcej

13 czerwca

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

więcej

8 czerwca

Raport miesięczny za maj 2018 r.

Utrzymujemy wysokie tempo wzrostu przychodów - w maju 2018 r. wzrosły one o 52%.

więcej

1 czerwca

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A.

więcej