Specjalnie dla inwestorów kupujących nasze aukcje, wybraliśmy, zebraliśmy i opracowaliśmy informacje o najistotniejszych wydarzeniach z życia IAI

Wiadomości istotne dla inwestujących w IAI (maj 2017)


30 maja

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A.

WZA IAI S.A. odbędzie się 27 czerwca 2017, w Szczecinie.

więcej

28 maja

Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2016

Kolejny rok z rzędu dzielimy się z inwestorami wypracowanym zyskiem. W 2017 dywidenda będzie rekordowo wysoka (dwa razy wyższa niż rok temu), tak samo jak rekordowy był 2016 rok.

więcej

26 maja

Raport roczny Spółki za 2016 rok

2016 rok, który był dla nas rekordowy i dobry pod wieloma względami: przychodów, zysków, liczby obsługiwanych klientów. To wszystko widać w raporcie rocznym. Jak zawsze zachęcamy do lektury listu Pawła Fornalskiego do akcjonariuszy, ale także klientów i partnerów IAI S.A.

więcej

25 maja

Korekta raportu za I kwartał 2017 roku IAI S.A. - omyłka pisarska

Prostujemy omyłkę pisarską bez wpływu na treść raportu.

więcej

17 maja

IAI PHP Camp #1 – uczestnicy z całej Polski zjeżdżają do Szczecina, na bezpłatne warsztaty organizowane przez IAI S.A.

IAI PHP Camp #1 chwilę po zakończeniu zapisów, już okazał się sukcesem. To świetne uczucie, chyba trochę takie, które ma gwiazda muzyki, kiedy w przedsprzedaży osiąga złoty lub platynowy nakład nowej płyty. Właśnie w IAI tego doświadczyliśmy.

więcej

15 maja

Raport okresowy za I kwartał 2017 roku

Ostatni kwartał 2016 zamykaliśmy rekordowymi przychodami ze sprzedaży, pierwszy kwartał 2017 przynosi nowe rekordy przychodów i zyskowności. A kolejne przedstawione nowości zapewniają dalsze wzrosty sprzedaży.

więcej

8 maja

Raport miesięczny za kwiecień 2017 r.

Utrzymujemy szybkie tempo wzrostu przychodów a kolejne projekty, w tym nowy zapowiedziany wspólnie z Google, bardzo dobrze prognozują na przyszłość.

więcej