Specjalnie dla inwestorów kupujących nasze aukcje, wybraliśmy, zebraliśmy i opracowaliśmy informacje o najistotniejszych wydarzeniach z życia IAI

Wiadomości istotne dla inwestujących w IAI (wrzesień 2016)


14 września

Komunikat Zarządu w sprawie odmowy wydania zezwolenia na świadczenie usług jako Krajowa Instytucja Płatnicza

KNF odmówiła wydania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez IAI S.A. Nie jest to jednak zamknięcie postępowania, ponieważ wniosek IAI S.A. będzie ponownie rozpoznawany, ze względu na formułę procedury, a wszelkie materiały będą przedstawione ponownie i rozszerzone według zaleceń KNF. Postępowanie toczyło się od kwietnia 2012 roku i tuż przed wydaniem decyzji IAI S.A. otrzymało informację o zamknięciu postępowania bez wątpliwości i uwag ze strony KNF.

więcej

8 września

Raport miesięczny za sierpień 2016 r.

Nowy cennik oraz inne nowości prezentowane przez IAI idą w stronę wzrostu przychodów Spółki oraz większej elastyczności w generowaniu przychodów jej Klientów oraz jej samej. Nowości pozwalają rosnąć sklepom i ośrodkom noclegowym, a zmiany w Cenniku i Regulaminie powodują, że te wzrosty są spójne z przychodami Spółki.

więcej