Specjalnie dla inwestorów kupujących nasze aukcje, wybraliśmy, zebraliśmy i opracowaliśmy informacje o najistotniejszych wydarzeniach z życia IAI

Wiadomości istotne dla inwestujących w IAI (czerwiec 2016)


23 czerwca

Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

6gr na akcję, dzień rejestracji ustalony jest na 1 lipca, wypłata 14 lipca.

więcej

23 czerwca

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 23.06.2016 r.

Zarząd IAI S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2016 roku.

więcej

23 czerwca

Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów obecnych na WZA 23 czerwca 2016 roku

więcej

22 czerwca

Bezpłatne 4-dniowe warsztaty dla webmasterów w Szczecinie organizowane przez IAI

Dla zainteresowanych nauczeniem się zaawansowanych technik tworzenia stron internetowych, webmasterzy pracujący nad sklepami IAI-Shop.com wspólnie z Biznes Link Szczecin organizują bezpłatne warsztaty szkoleniowe. Dla najlepszych będzie możliwość kontynuowania nauki na płatnym 3-miesięcznym stażu po którym można otrzymać dobrze płatną pracę.

więcej

8 czerwca

Raport miesięczny za maj 2016 r.

Kolejny rok z rzędu majowy raport rozpoczynamy od dobrej informacji dla inwestorów, czyli o planowanej dywidendzie.

więcej