Specjalnie dla inwestorów kupujących nasze aukcje, wybraliśmy, zebraliśmy i opracowaliśmy informacje o najistotniejszych wydarzeniach z życia IAI

Wiadomości istotne dla inwestujących w IAI (październik 2015)


8 października

Raport miesięczny za wrzesień 2015 r.

Prezentujemy kolejne wyróżnienia i nowości, które umacjanią pozycję IAI S.A. na swoich rynkach.

więcej