Specjalnie dla inwestorów kupujących nasze aukcje, wybraliśmy, zebraliśmy i opracowaliśmy informacje o najistotniejszych wydarzeniach z życia IAI

Wiadomości istotne dla inwestujących w IAI (styczeń 2015)


28 stycznia

Publikacja prognoz wyników na lata 2015 - 2016

Przedstawiamy prognozy wzrostu przychodów ze sprzedaży na dwa następne lata. Przy okazji wyjaśniamy, dlaczego zachowamy szybkie tempo rozwoju.

więcej

14 stycznia

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Przekazujemy informację o terminach publikacji raportów w 2015 roku.

więcej

9 stycznia

Pyrrusowe zwycięstwo IAI w sporze z Google Poland w sprawie o pomówienie o Phishing

12 grudnia 2014 r. uprawomocni się wyrok w sprawie jaką IAI S.A. wytoczyło Google Poland sp. z o.o. próbując oczyścić swoją reputację, po tym jak na skutek błędnego działania mechanizm Google Websafe Browsing zablokował na kilka dni ruch do strony internetowej spółki i tysięcy obsługiwanych przez nią sklepów. IAI S.A. mimo iż sprawę przegrała, oczyściła swoje imię. Wyrok sądowy jednoznacznie wskazuje, że IAI S.A. nie wyłudzała danych i padła ofiarą pomówienia. A Google Polska sp. z o.o. ratuje jedynie korporacyjny zabieg i wadliwe prawo, które mimo iż właścicielem spółki jest Google Inc. i reprezentuje ona interesy giganta w Polsce, za nic nie odpowiada. IAI S.A. tym samym odnosi „Pyrrusowe zwycięstwo”. Ukazuje też poważny problem z gigantem internetu, który z racji swoich powiązań i rozmiarów decyduje o życiu i śmierci firm, robiąc to zupełnie bezkarnie. Może nawet wpływać na losy np. wyborów prezydenckich czy parlamentarnych.

więcej

8 stycznia

Raport miesięczny za grudzień 2014 r.

Podsumowujemy kolejny udany miesiąc i kwartał.

więcej

8 stycznia

Zapytanie ofertowe na zakup usług usług doradczych w zakresie wyszukiwania i doboru partnerów na rynku brytyjskim w ramach 6.1 PO IG "Paszport do eksportu"

Zapraszamy firmy do składania ofert na usługi doradcze w zakresie wyszukiwania i doboru partnerów na rynku brytyjskim w ramach PO IG 6.1. "Paszport do eksportu".

więcej