Specjalnie dla inwestorów kupujących nasze aukcje, wybraliśmy, zebraliśmy i opracowaliśmy informacje o najistotniejszych wydarzeniach z życia IAI

Wiadomości istotne dla inwestujących w IAI (maj 2012)


29 maja

Raport roczny IAI S.A. za 2011 rok

Przekazujemy do publicznej informacji jednostkowy Raport Roczny za 2011 rok. Polecamy przeczytać list do akcjonariuszy.

więcej

21 maja

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2011 rok

Przesunięcie publikacji o jeden dzień, na 29 maja aby nie pokrywał się w czasie z Spotkaniem Klientów IAI w Warszawie.

więcej

15 maja

Raport za I kwartał 2012

Przekazujemy raport za pierwszy kwartał 2012 roku. Warto zwrócić uwagę na kompleksowe zmiany w IAI-Shop.com oraz bardzo dobrą dynamikę wyników finansowych.

więcej

10 maja

Raport miesięczny za kwiecień 2012 r.

Prezentujemy raport miesięczny za kwiecień 2012 r. Warto zwrócić uwagę na szacowane wyniki miesięczne oraz pionierską integrację z WebAPI Poczty Polskiej.

więcej