Specjalnie dla inwestorów kupujących nasze aukcje, wybraliśmy, zebraliśmy i opracowaliśmy informacje o najistotniejszych wydarzeniach z życia IAI

Wiadomości istotne dla inwestujących w IAI (styczeń 2012)


23 stycznia

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Spółka informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2012 roku

więcej

23 stycznia

Zakup akcji przez członka Zarządu Spółki

Spółka informuje o zakupie akcji przez członka Zarządu

więcej

23 stycznia

Zakup akcji przez Członka Rady Nadzorczej

Spółka informuje o zakupie akcji przez członka Rady Nadzorczej

więcej

17 stycznia

Informacja w sprawie kroków prawnych względem Google

Zwracamy się do klientów IAI z pytaniem, czy zgadzają się na podejmowanie w ich imieniu działań dochodzenia szkody w ich imieniu przed Google. Klienci, którzy nie wyrażają zgody proszeni są o pilny kontakt.

więcej

13 stycznia

Problemy z dostępem z sieci Play

13 stycznia mogą występować problemy z połączeniem się z IAI-Shop.com z sieci Play. Problem leży po stronie Play i jest naprawiany.

więcej

9 stycznia

Raport miesięczny IAI S.A. XII 2011

Prezentujemy raport miesięczny za grudzień 2011 r.

więcej

9 stycznia

Aktualizacja prognoz wyników za 2011 rok

Zarząd IAI S.A. informuje, iż że zaistniała potrzeba aktualizacji prognoz przychodów oraz wyniku netto przedstawionych w raporcie bieżącym 10 listopada 2010 roku.

więcej