Specjalnie dla inwestorów kupujących nasze aukcje, wybraliśmy, zebraliśmy i opracowaliśmy informacje o najistotniejszych wydarzeniach z życia IAI

Wiadomości istotne dla inwestujących w IAI (sierpień 2011)


31 sierpnia

Nowy, międzynarodowy Regulamin i Cennik

Od 1 października IAI S.A. wprowadza nowy Regulamin i Cennik. Do głównych zmian należą wprowadzenie międzynarodowego, zunifikowanego regulaminu oraz zupełnie nowe zasady naliczania abonamentu CLOUD.

więcej

18 sierpnia

Wywiad o NewConnect z wiceprezesem IAI

Wywiad z Sebastianem Muliński o przyszłości i planach IAI S.A. związanych z NC.

więcej

17 sierpnia

Informacja o przyznaniu dotacji unijnych IAI S.A.

Informujemy, że PARP przyznał IAI dotację w ramach działania 1.4-4.1

więcej

8 sierpnia

Raport miesięczny za lipiec 2011 r.

Przekazujemy raport miesięczny za lipiec 2011 roku.

więcej

4 sierpnia

Raport okresowy za II kwartał 2011 roku

Przekazujemy raport kwartalny za drugi kwartał 2011 roku

więcej

1 sierpnia

Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2011 r.

Informujemy o wcześniejszej publikacji raportu za II kwartał 2011

więcej