Specjalnie dla inwestorów kupujących nasze aukcje, wybraliśmy, zebraliśmy i opracowaliśmy informacje o najistotniejszych wydarzeniach z życia IAI

Wiadomości istotne dla inwestujących w IAI (styczeń 2011)


28 stycznia

Zakup akcji przez Członka Rady Nadzorczej

Zarząd informuje o zakupie akcji przez jednego z Członków Rady Nadzorczej

więcej

27 stycznia

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

Zarząd IAI S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 roku.

więcej

27 stycznia

Zakup akcji przez członka Zarządu Spółki

Zarząd informuje o zakupie akcji przez jednego z członków Zarządu

więcej

27 stycznia

Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

Zarząd informuje o zbyciu akcji przez jednego z członków Rady Nadzorczej

więcej

27 stycznia

Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd informuje o wygaśnięciu umowy z firmą "Doradztwo Ekonomiczne - Dariusz Zarzecki"

więcej

7 stycznia

Raport miesięczny za grudzień 2010 r.

Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2010 roku.

więcej