Specjalnie dla inwestorów kupujących nasze aukcje, wybraliśmy, zebraliśmy i opracowaliśmy informacje o najistotniejszych wydarzeniach z życia IAI

Wiadomości istotne dla inwestujących w IAI (luty 2010)


28 lutego

IAI-Shop.com - nowy model rozliczania chmury

Od 1 marca 2010 roku IAI wprowadza zupełnie nowy, uproszczony cennik swojej usługi IAI-Shop.com. Nowe zasady rozliczeń zaproponowane klientom to jeden niski abonament i dopłaty tylko za faktyczne wykorzystanie usługi. To pierwsza tak duża zmiana cennika od 2004 roku i zupełnie nowy sposób rozliczania klientów wśród usług SaaS.

więcej

22 lutego

Rewolucja w abonamentach IAI-Shop.com - abonament CLOUD

Od roku 2004, kiedy wymyśliliśmy IAI-Shop.com, idea wynagradzania za serwery współdzielone pozostawała stała. Płaci się za transfer, w który wliczone jest wszystko. Dzisiaj zmieniamy te zasady i naliczamy jak za chmurę: osobno za transfer, osobno za wywołania programu.

więcej

18 lutego

Korekta raportu za IV kwartał 2009 roku IAI S.A.

W treści wcześniej przedstawionego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2009 roku zaszły dwie oczywiste omyłki pisarskie.

więcej

15 lutego

Raport za czwarty kwartał 2009r.

IAI S.A. prezentuje pierwszy raport okresowy po debiucie na NewConnect

więcej