Specjalnie dla inwestorów kupujących nasze aukcje, wybraliśmy, zebraliśmy i opracowaliśmy informacje o najistotniejszych wydarzeniach z życia IAI

Wiadomości istotne dla inwestujących w IAI (grudzień 2008)


24 grudnia

List otwarty do przyszłych inwestorów

Korzystając z okazji do złożenia życzeń i podsumowania roku, chcieliśmy podzielić się z naszymi osiągnięciami w kierunku debiutu na New Connect.

więcej

17 grudnia

Oferta korporacyjna w IAI-Shop.com

IAI-Shop.com od 1 stycznia 2009 roku wprowadza nową ofertę dedykowaną dużym firmom i korporacjom.

więcej