Wypowiedzenie Umowy usługi IdoSell Booking

Zawsze stosujemy zasadę minimum formalności przy wszystkich procedurach, również tych mniej przyjemnych. Przeczytaj o procedurze wypowiedzenia Umowy usługi IdoSell Booking

W przypadku chęci zakończenia współpracy z IAI S.A., należy wypowiedzieć Umowę usługi IdoSell Booking. Standardowy okres wypowiedzenia to jeden miesiąc, ze skutkiem na koniec miesiąca. Oznacza to, że wypowiedzenie przesłane w połowie miesiąca będzie liczone dopiero od początku następnego. Przykładowo przesłanie wypowiedzenia umowy 15 kwietnia spowoduje, że dwa miesiące okresu wypowiedzenia będą liczone od 1 maja. Okres wypowiedzenie może być - na wyraźne życzenie Klienta - wydłużony do dwóch lub trzech miesięcy.

Formularz wypowiedzenia umowy znajduje się poniżej. Jest to dokument PDF, który można wypełnić elektronicznie lub ręcznie.

plik Formularz wypowiedzenia umowy IdoSell Booking

Na ostatniej stronie formularza znajduje się dokłada instrukcja jego wypełnienia. Prosimy się z nią zapoznać, ale nie drukować jej i nie przesyłać do nas. Z najważniejszych rzeczy, zwracamy uwagę, że na formularzu wypowiedzenia konieczne są podpisy osób, które mają prawo do reprezentacji firmy. W przypadku działalności gospodarczej lub gdy firma jest spółką cywilną - są to właściciele firm; w spółkach jawnych są to wszyscy właściciele lub współwłaściciel z samodzielną reprezentacją; a w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkach akcyjnych - uprawnione osoby z zarządu. Brak tych podpisów lub ich niewystarczająca liczba (np. tylko jeden członek zarządu) spowoduje nieważność wypowiedzenia.

Wypowiedzenie prosimy przesłać do nas w jednej kopii. Formularz można podpisać ręcznie i przesłać do nas pocztą (najlepiej listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru) lub podpisać go elektronicznie (liczy się tylko kwalifikowany podpis elektroniczny) i przesłać przez system komunikatów.