Ta strona ma rozszerzoną wersję zawierającą więcej szczegółów.

Aby uzyskać do niej dostęp

Zaloguj się

Jak udostępniać i agregować oferty pomiędzy panelami?

Poniżej przedstawiamy instrukcję jak udostępnić swoją ofertę oraz jak ją zagregować na innym panelu IdoSell Booking.

krok 1 : Udostępnianie oferty w innym panelu IdoSell Booking

W celu przekazania swojej oferty do innego panelu IdoSell Booking należy na stronie UDOSTĘPNIJ/ Channel Manager (serwisy zewnętrzne) dodać obsługę nowego serwisu. Po kliknięciu przycisku Dodaj obsługę nowego serwisu należy wybrać opcję integracji przez protokół IdoSell Booking.

Po podaniu nazwy klienta, z którym chcemy się integrować kolejną, ważną opcją jest ustalenie, który system będzie główny do składania rezerwacji

 • mój (dodana zostanie rezerwacja i na moje konto trafią wszystkie wpłaty od rezerwującego)

Klient składający rezerwację na stronie Wizytówki panelu agregującego poprzez Kalendarzu Rezerwacji (Widget) w kroku składania zamówienia jest przekierowywany do Kalendarza rezerwacji (Widget) powiązanego z panelem, który udostępnił ofertę z linku. Obaj właściciele widzą na swoich kalendarzach rezerwacji w panelu złożoną rezerwację, ale tylko właściciel obsługujący rezerwację będzie mógł nią w pełni zarządzać przyjmując wpłaty, komunikując się z klientem. W tym modelu zarządzania właściciel panelu agregującego ma jedynie możliwość anulowania rezerwacji.

 • integrowany serwis (rezerwacja będzie obsługiwana przez serwis, któremu udostępniam ofertę. Na jego konto zostaną wpłacone środki, a w moim systemie zostaną utworzone jedynie kopie rezerwacji)

W tym rozwiązaniu rezerwacje złożone w Kalendarzu Rezerwacji (Widget) panelu agregującego są w pełni obsługiwane przez właściciela panelu agregującego. W panelu udostępniającym ofertę złożone rezerwacje są widoczne w Kalendarzu zarządzania rezerwacjami przy czym właściciel panelu ma możliwość jedynie ich anulowania.

Tworzenie usługi

Po zapisaniu zmian na stronie wygenerowane zostaną linki, w których zaszyte są informacje o ofercie. To jakie informacje są przekazywane w linku znajdziesz w sekcji FAQ

Lista z wygenerowanymi linkami do udostępnienia w innym panelu IdoSell Booking

Link do oferty, którą chcesz udostępnić należy przekazać do serwisu, z którym się integrujesz, aby ten dodał go po swojej stronie. Adresy URL dla poszczególnych przedmiotów rezerwacji dostępne są po kliknięciu w przycisk Link udostępniania w kolumnie Operacje.

Po kliknięciu w link oprócz adresu URL znajdują się informacje o statusie integracji, a w przypadku pobrania linku w panelu agregującym dodatkowe informacje na temat czasu ostatnich zmian.

 • Wygenerowany link udostępniania
 • Wygenerowany link udostępniania - Informacje na temat wygenerowanego linku udostępniania i statusu aktualizacji

krok 2: pobranie oferty z linku na panelu, dla którego została ona udostępniona

Dodanie nowego przedmiotu rezerwacji pochodzącego z serwisu zewnętrznego odbywa się na stronie z listą przedmiotów rezerwacji. W celu zaimportowania przedmiotu rezerwacji należy w submenu kliknąć w link Zaimportuj i dodaj przedmiot rezerwacji z innego serwisu. W otwartym oknie wprowadź otrzymany link. Podczas importu możesz ustalić czy ceny po jakich będzie udostępniana oferta będą takie sam jak u właściciela, który dzieli się ofertą czy inne. Po zaimportowaniu przedmiotu rezerwacji zostaniesz przekierowany na stronę jego edycji w celu potwierdzenia danych.

 • Link do importu przedmiotu rezerwacji
 • Strona importu przedmiotu rezerwacji

Dodanie nowego przedmiotu rezerwacji z linku powoduje automatyczne zaimportowanie wszystkich niezbędnych informacji. Dane jakie zostały zaimportowane znajdziesz w FAQ. Przedmioty dodane z linku są specjalnie wyróżnione

 • na listach: przedmiotów rezerwacji, dodatków, lokalizacji
 • Lista przedmiotów rezerwacji
 • Lista dodatków
 • w kalendarzach: zarządzania rezerwacjami, zrządzania cenami, zarządzania restrykcjami i dostępnością
 • Kalendarz do zarządzania rezerwacjami
 • Kalendarz do zarządzania cenami

Pobrana oferta automatycznie jest wyświetlana na stronie Wizytówce udostępnionej na panelu agregującym.

 • Prezentacja zaimportowanej oferty na Wizytówce panelu agregującego
 • Rezerwacja zaimportowanej oferty z poziomu Wizytówki panelu agregującego

Zarządzanie rezerwacją i prezentacja informacji o niej na obu panelach

Po złożeniu rezerwacji na wizytówce panelu agregującego rezerwacja automatycznie pojawia się w obu panelach na listach rezerwacji i w kalendarzu zarządzania rezerwacjami. Rezerwacja może być anulowana zarówno po stronie panelu, który przekazał ofertę jak i tego, który ją udostępnił. Tylko właściciel, który zarządza rezerwacją może ją edytować, przyjmować rozliczenia i wysyłać maile do klienta.

 • Podgląd rezerwacji na panelu właściciela, który zajmuje się obsługą rezerwacji
 • Podgląd rezerwacji na panelu, na którym jest tylko kopia rezerwacji